Näita sildipilve

Loobu Internet Explorer 7-st!

Kirjutas ,

Microsoft Internet Explorer 7 tuli välja aastal 2006. Selle arendamine võttis aega 5 aastat (eelmine IE versioon ilmus 2001) ja see tuli kaasa Windows Vista operatsioonisüsteemiga. Isiklikult mul pole midagi Microsofti toodete vastu. Kõikidel tarkvaradel on omad kiiksud! Lood on aga teised, kui ilmneb, et kasutatav tarkvara on katki! IE7 on veebiarendajate silmis saamaks teiseks IE6-ks. Tegemist on ebaõnnestunud tarkvaraga, mida Metrix.station andmetel kasutab Eestis ligikaudu 15% internetikasutajatest.

Miks sa peaksid loobuba Internet Explorer 7 kasutamisest?

Toon ühe lihtsa näite. Loome kaks sisestusvälja. Mõlemale määrame ID ja NAME. Lisaks anname ka neile kohe väärtuse.

<input type="text" id="a" name="b" value="esimene" />
<input type="text" id="b" name="c" value="teine" />

Et saada kätte Javascripti abil elemendi, mille ID on “b”, väärtuse, on seda kõige lihtsam teha getElementById meetodiga.

window.onload = function() {
   var b = document.getElementById('b');
   alert( b.value );
};

Eelnev skript otsib üles elemendi, mille ID on “b” ja näitab seda alert aknas. Kindlasti ootaks ekraanil teksti “teine”. See oleks igati ootuspärane. Kuid mitte IE7-s! IE7 jaoks on ID ja NAME atribuudid samaväärsed. Ta ei otsi mitte ID-d, vaid ka NAME atribuudist getElementById meetodile antud väärtust. IE7 näitab ekraanil “esimene”. Miks aga on IE7 arendusmeeskond teinud nii, et meetod getElementById otsib nii NAME kui ka ID väärtust, saab vaid oletada.