Bedko – aja planeerimine

Bedko on hea vahend jälgimaks kui palju aega mingi tegevuse peale kulub. Tegemist on tarkvaraga, mis on suunatud nii ettevõttetele kui eraisikutele. Programm võimaldab pidada logi tööprotsessi kohta, andes ülevaate sellest, kui palju aega mingi töö etapi peale kulus. Iga töö etapiga on võimalik siduda ülesanne, mis omakorda võimaldab hiljem teha detailseid päringuid selle kohta, kui palju aega mingi ülesande peale kulus. Programm sisaldab ka märkmete sisestamise võimalust ja aruandluse tööakent.

Et luua projekti täitmist võimaldav ülesannete plaan, on oluline teada, kui palju mingi tegevus on aega võtnud. Bedko aitab neid andmeid koguda ja võimaldada tõhusamat ajaplaneerimist.

Ajaplaneerimiseks vajalike andmete kogumiseks ja  täiendavate analüüside koostamiseks (näiteks Microsoft Excelis) pakub Bedko andmete CVS-i failiformaadis eksportimise või otse e-postile saatmise võimalust. See funktsioon võimaldab projektijuhtidel teha vajalikke analüüse harjumuspärases keskkonnas, et projektide ajakava peegeldaks võimalikult hästi reaalsust.

Bedko toetab liidestumist Atlassiani JIRAga (Issue & Project Tracking Software).
Toote kodulehekülg: https://www.atlassian.com/software/jira

Miks see tarkvara hea on?

  • Annab võimaluse sisestada planeeritud töid
  • Tarkvara võimaldab ülesannete sidumist töödega
  • Annab võimaluse sisestada jooksvaid märkmeid
  • Saab hõlpsasti koostada erinevaid aruandeid
  • Sisaldab programmisisest otsimootorit
  • Võimaldab andmeid eksportida ja saata töid otse e-postile
  • Võimaldab töötada korraga mitme JIRA serveriga
  • Võimaldab logida aega ettevõtte JIRA keskkonda
  • Võimaldab kasutada ettevõtte JIRA filtreid

Kui olete huvitatud Bedko rakendamisest oma ettevõttes või soovite tarkvarasse lisada just teile sobivaid täiendusi, andke meile endast kindlasti märku.