ICEGOV 2011 Tallinn

ICEGOV konverentsiseeria eesmärk on analüüsida ja propageerida e-riigi lahendusi ning see on kohtumispaik enam kui 700 praktikule, arendajale ja teoreetikule ligikaudu 60 riigist, et vahetada mõtteid e-riigi ning e-demokraatia arengus toimuva üle. Sel aastal korraldas seda Eestis eGovernance Academy.

  • ICEGOV 2011 Tallin Admin
  • ICEGOV 2011 Tallin Admin
  • ICEGOV 2011 Tallin Admin
  • ICEGOV 2011 Tallin Admin
  • ICEGOV 2011 Tallin Admin
  • ICEGOV 2011 Tallin Admin
  • ICEGOV 2011 Tallin Admin
  • ICEGOV 2011 Tallin Admin

Meil oli hea meel anda oma panus selle konverentsi õnnestumisele. Aitasime juurutada veebilehe (eZ Publish) ja valmistasime osalejate registreerimiseks koos haldamise funktsionaalsusega veebirakenduse (Yii).

Rakendusel oli kaks osa: avalik ja sisene. Avalik võimaldas huvilistel registreeruda konverentsile, valida omale sobilik pakett ja selle eest ka tasuda. Sisemine võimaldas administraatoritel jooksvalt jälgida registreerumisi ja teha sellega seoses vajalikke toiminguid. Näiteks lisada andmebaasi isikuid, kes ühel või teisel moel olid välja teeninud tasuta pileti konverentsile.

Registreerumislehe raskuspunktiks oli rahvusvahelisus (leht oli nii inglise kui ka vene keeles) ja erinevad makseviisid. Lisaks eelnimetatutele oli kätte jõudnud suvi ja tarkvara tuli siduda kolmanda osapoole teenustega. Tuli tunnistada juba vana ja tuntud tõde – suvi on puhkamiseks. Aga meie ei puhanud!

Rakenduses kasutati kahte kolmanda osapoole teenust: PayPal, E-Commerce Payment Gateway. Lisaks tasulistele piletitele oli võimalik väljastada veel nn tasuta pileteid. Ehk süsteem pidi ära tundma registreerujad, kes ühel või teisel moel olid välja teeninud tasuta pileti konverentsile. Kogu registreerumisprotsessist pidi aga süsteem andma jooksvalt ülevaadet: kes on maksnud, kes on lunastanud tausta pileti, kellel on maksmisega olnud probleeme jne. Eesmärk oli pakkuda registreerujatele ja administraatoritele parimat võimalikku registreerumisprotsessi kogemust.

Makseviisid

Kuna makseviisid olid ühed kriitilisemad komponendid kogu rakenduse ulatuses, siis peatuks sellel pikemalt ja annaks siinkohal väikese ülevaate kahe ühise eesmärgiga, kuid erineva funktsionaalsusega veebiteenusest.

PayPal

PayPal on tasuta globaalne maksevahend, mis võimaldab teha online makseid kiirelt ja turvaliselt. Tegemist on lihtsa teenusega, mida on kerge siduda ükskõik millise veebirakendusega. PayPalist, nagu ka näiteks WordPressist, räägitake kui blogija mänguasjast, kuid mõlemad on piisavalt võimsad, et pakkuda platvormi ka keerulisemate rakenduste jaoks.

Makseviisina on PayPal suurepärane teenus. Sellel on hästi välja töötatud API, mille abil on võimalik jooksvalt saada tagasisidet tasu staatuse kohta. PayPaliga maksmisel ei pea maksja ilmtingimata pöörduma kaupmehe juurde tagasi (loe täpsemalt E-Commerce Payment Gateway alapealkirjast). API abil on võimalik kontrollida, kas maksmine on veel jõus. Kuna PayPaliga maksmisel on võimalik hiljem oma tehing tühistada, pakub API võimalust just selliste toimingute kohta saada jooksvalt tagasisidet ja anda teada, kas konverentsi eest on tasutud või on tasu tagasi võetud. Ühendust PayPali ja rakenduse vahel aitab hoida registreeruja e-posti aadress. Kui osaleja registreerub kasutades sama e-posti aadressi, mille on ta ka sidunud PayPali kontoga, on võimalik saada PayPalist jooksvalt tagasisidet registreeruja toimingute kohta.

E-Commerce Payment Gateway

Pankade Kaardikeskuse hallatav kaardimaksete internetiliides võimaldab kaardiomanikul internetipoes turvaliselt ostutehinguid sooritada ja annab ka kaupmehele suurema kindlustunde. Kõrgem turvalisus on tagatud läbi MasterCard Securecode ja Verified by Visa “3-D Secure” tehnoloogial põhineva täiendava turvakeskonna, mis on Kaardikeskuse liidese kaudu automaatselt toetatud. Kokkuvõttes vähendab see väärkasutuse võimalust ning annab kaupmehele parema kaitse tehingute vaidlustamise puhul.

Selle lahenduse miinus on, et maksja peab alati pöörduma tagasi kaupmehe juurde. Kui ta seda ei tee, siis ei saa veebirakendus teada, kas arve on tasutud või mitte. Teenusel puudub võimalus andmeid sünkroniseerida. Samuti võiks teenuse dokumentatsioon olla parem. On ju kahju, kui ei saa kliendile anda objektiivset tagasisidet selle kohta, miks üks või teine makse on staatuses “Ootel”. On teada küll veakood, kuid avalikus dokumentatsioonis puudub info, mida veakood endast kujutab.

Kuna tegemist on Kaardikeskuse teenusega, mis vahendab erinevate pankade raha liikumist, siis võivad erinevate pankade möödarääkivused (loe standardist kõrvalekaldumine) tekitada ebameeldivaid olukordi nii veebilehe omanikule kui ka maksjale. Ka antud rakenduses esines tõrkeid just pankadevahelises raha liikumises. Õnneks saime koostöös Kaardikeskusega nendele probleemidele kiirelt jälile ja need lahendatud.

GetText tehnoloogia

Kuna tarkvara oli mõeldud olema kakskeelne (inglise ja vene), kasutasime mitmekeelsustoe loomiseks GetText tehnoloogiat. GNU tarkvarasalves on GetText nimeline biblioteek koos lisaprogrammidega. GetText võimaldab eraldada programmi koodi ning failid tõlgetega, mis võimaldab rakenduse käivitumisel valida tõlked, mida soovitakse kasutusele võtta. Selle eelduseks on muidugi lähtekood, milles tõlkimiseks olevad fraasid oleksid spetsiaalselt tähistatud. GetText muudab ka arendaja töö lihtsamaks. Koodis on tekstid loetaval kujul, st et ei ole kasutatud mingeid arusaamatuid võtmeid, mille tähendust tuleb arendajal kas pähe õppida või pidevalt dokumentatsioonist järele uurida.

Kui eeltöö tehtud, saab tõlgitavad fraasid üles otsida tarkvaraga Poedit. See võimaldab tõlkimist vajavad fraasid suunata kas või mõnele tõlkebüroole, kes need siis soovitud keelde tõlgiks.

Kokkuvõte

Mõnus oli jälgida, kuidas algselt tagasihoidlikust rakendusest kasvas välja suur, täienenud nõuetega veebirakendus, mis pidi vastu pidama rahvusvahelisele kasutajaskonnale. Arendustöö oli pingeline, nii mõnedki stsenaariumid tuli ümber kirjutada, kuid kokkuvõttes olid kõik rahul ja veasituatsioone oli minimaalselt. Valitud tehnoloogiad osutusid igati õigustatuks.

Oli hea meel anda oma panus ICEGOV2011 Tallinn konverentsi igakülgsele õnnestumisele.