KVÜÕA

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kaitseväe juhataja alluvuses asuv ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis, teostades oma eesmärke koostöös kodu- ja välismaiste partneritega.

Kujunduse tegi veebiagentuur Der Tank. Meie viisime selle veebikujule ja sidusime WordPressiga.

Arendustöö peamine eesmärk oli luua võimalus hallata kolme eraldi lehte ühest kohast. Selle eesmärgi täitmiseks otsustati kasutusele võtta WordPressi Multisite tehnoloogiat, mis võimaldas ühte haldusesse kokku tuua kõik kolm lehte (ja jättes samas võimaluse tulevikus lisada täiendavaid lehti). Lisaks oli nõue, et igale lehele saab lisada täiendavaid keeli. Kolm erladi domeeni oma erinevate keeltega, kuid üks haldus. Tehtud!

Kuna klient soovis, et vanasse lehte lisatud uudised ja pressiteated ei läheks kaduma, pakkusime välja võimaluse tõsta vanast andmebaasist andmed uude. Selle jaoks kirjutasime eraldi skritpi, mis viis olemasolevad andmed uue andmebaasi jaoks sobivasse vormi. Üle jäi veel puhastada andmed HTML-i mürast, mida MS Wordist kopeerimisel oli varasemalt tekkinud. Andmete “puhastamain” toimus andmete kolmise skripti abil. Andmete ületoomine (migreerimine) võimaldas säilitada tekstid, pildid ja muidugi ka avaldamise kuupäevad.